בדיקת מי השפיר מתבצעת בין 17-20 שבועות.

במקרים בהם יש סכנה ללידה מוקדמת אפשר לבצע בדיקת מי שפיר בשבוע מאוחר יותר (במידה והדבר מתאפשר).

הבדיקה נעשית בהכוונת סונר (אולטרסאונד) כך שאין סכנה לפגיעה בעובר והמעבר לחלל מי השפיר בטוח.